Радіохімічна лабораторія

–  Радіохімічна лабораторія Групи гірничорятувальних (оперативно-рятувальних) робіт Навчального центру ОРСЦЗ   виконує виміри згідно галузі атестації (атестація № 100-139/2012 ДП Харківстандартметрологія»):

– проведення аналізу повітря робочих зон, робочих місць (на підземних і поверхневих комплексах) в атмосфері промислових зон підприємств та навколишнього середовища, води,  ґрунту на вміст хімічних речовин;

– відбір, транспортування та аналіз проб води, повітря, ґрунту пересувною лабораторією;

– радіаційний контроль  територій, будівель і споруд, приміщень, будівельних матеріалів, металевих конструкцій, транспортних засобів;

– аналіз високовідсоткового медичного кисню на визначення об’ємної частки кисню;

– вимірювання повітря робочої зони на вміст пилу;

– аналіз хімпоглинача вапняного (ХП-В);

– здійснення заходів з дезактивації, дегазації, дезінфекції, демеркуризації,  споруд, приміщень, техніки, обладнання, матеріалів, земельних ділянок.

Величини, що вимірюються Радіохімічною лабораторією наведені в таблиці:

Величини, що вимірюються РХЛ групи ГР(АР) робіт Навчального центру

Повітряробочоїзони (підземні та поверхневікомплекси) в атмосферіпромислових зон підприємств

Азоту діоксид, об’ємначастка

Аміак, масовачастка

Ангідридсірчистий, об’ємначастка

Ацетон, масовачастка

Бензол, масовачастка

Вуглецюдіоксид, об’ємначастка

Вуглецю оксид, об’ємначастка

Вуглеводнінафти, масовачастка

Кисень, об’ємначастка

Метан, об’ємначастка

Пальні гази і пари СnHm

Пил промисловий, масоваконцентрація

Пари бензину, масовачастка

Сірководень, масовачастка

Толуол, масовачастка

Хлор, масовачастка

Вода, грунт, сипкісередовища

Азот амонійний, масоваконцентрація

Залізозагальне, масоваконцентрація

Нітрати, масоваконцентрація

Нітрити, масоваконцентрація

Марганець, масоваконцентрація

Сульфати, масоваконцентрація

Фосфор реакційноздібний (ортофосфат), масоваконцентрація

Хлор вільний, масоваконцентрація

Хлор зв’язаний, масоваконцентрація

Хром VI, масоваконцентрація

Кисеньгазоподібнийтехнічний та медичний

Кисень, об’ємначастка

Хімпоглиначвапняний ХП-В

Волога, масовачастка

Вуглецюдіоксид,

(зв ’язаний), масовачастка

Повітряробочих зон, робочихмісць (на підземних і поверхневих комплексах) в атмосфері промислових зон підприємств, в продуктах харчування, біологічних пробах і інших об’єктів навколишнього середовища

Еквівалентна доза

Потужністьеквівалентноїдози

Щільність потоку ß-частинок

Слідкуйте за нами

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *