Пункт підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв’язку

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ:

Машиніст екскаватора;

Машиніст крана автомобільного;

Машиніст електростанції пересувної;

Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного;

Машиніст компресорних установок;

Стропальник;

Машиніст дорожньо-транспортних машин;

Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини;

Радіотелефоніст;

Оператор заправних станцій;

СКЛАД ПУНКТУ:

 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Для проведення занять цикл обладнаний кабінетами та лабораторіями в яких є плакати, стенди, учбові експонати та навчальні тренажери:

– кабінет МЕП, має учбові експонати електроагрегатів;

– лабораторія спеціальних технологій, обладнана навчальними тренажерами; – лабораторія МЗФСМ та МДТМ, обладнана навчальними тренажерами;

– лабораторія засобів зв’язку, має навчальні засоби зв’язку, наочні посібники;

– кабінет підготовки операторів АЗС.

Навчальний процес спрямований на подальше вдосконалення системи підготовки кадрів для Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України та народного господарства, покращення професійної підготовки слухачів, з урахуванням зростаючих вимог до фахівців, формування у них практичних навичок, вольових якостей, необхідних при виконанні обов’язків відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальностями шляхом інтенсивного запровадження нових освітянських технологій, підвищення якості проведення усіх видів занять.

ДИСТАНЦІЙНА ТА ЕЛЕКТРОННА ОСВІТА:

На пункті підготовки фахівців інженерних підрозділів та зв’язку розпочата робота із запровадження дистанційної форми навчання, що базується на сучасних технологіях е-learning. Особовий склад  пункту вже створив та належним чином випробував два дистанційних курси:

  1. Підготовки машиніста крана автомобільного (викладач циклу Жихарєв О.В.).
  2. Підготовки машиніста екскаватора (начальник пункту Колодяжний О.В.).

Наразі педагогічні працівники працюють як над збільшенням номенклатури (видів та напрямів) дистанційного навчання, так і над розширенням використання елементів е-learning у традиційному навчальному процесі. Який в свою чергу, через перехід до компетентністного навчання, дуже цього потребує. Новаторська робота з осучаснення та автоматизації навчання у Міжрегіональному центрі ведеться з урахуванням вже усталеного світового досвіду у тісній співпраці з провідними Харківськими ВНЗ (Інститутом післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Проблемною лабораторією дистанційного навчання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”).