Завдання та характеристика освітнього процесу

Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій ( далі МЦГРШР ДСНС України) – навчальний підрозділ центрального підпорядкування, який забезпечує реалізацію потреб ДСНС України у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до замовлення.

Головним завданням МЦГРШР ДСНС України є: підготовка кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації, постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, формування в них творчого мислення, національної свідомості, зростання їх інтелектуального рівня і професійної культури, створення умов для  підвищення фахової майстерності, а також здійснення на договірній основі професійного навчання громадян для підприємств, організацій та установ, які потребують перекваліфікації.

МЦГРШР ДСНС України забезпечує потребу ДСНС України в підготовці кваліфікованих робітників для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, реалізацію прав громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до Кодексу цивільного захисту України гл.18 ст.90, п. 1,3,4,9 згідно Ліцензії – код закладу в ЄДЕБО 3791 та Свідоцтва про атестацію РІ №040821від 16.06.2016р.  за 23 робітничими професіями 20 з яких атестовані.

№ з/п Код згідно з ДК 003:2010 Найменування професії Вид освітньої діяльності Ліцензований обсяг
1 5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Перепідготовка, підвищення кваліфікації 120

30

2 5161 Пожежний-рятувальник Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
3 5169 Рятувальник Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
4 5169 Сапер (розмінування) Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
5 4223 Радіотелефоніст Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
6 7243 Дозиметрист Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
7 8154 Дезактиваторник Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
8 9142 Дезінфектор Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
9 7111 Респіраторник Перепідготовка 30
10 9322 Ремонтувальник респіраторів та протигазів Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
11 8333 Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
12 8332 Машиніст крана автомобільного Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 20
13 8332 Машиніст дорожньо-транспортних машин Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
14 8332 Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
15 8340 Матрос-рятувальник Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
16 8333 Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу Професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
17 7129 Верхолаз Перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
18 7215 Стропальник Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
19 8111 Машиніст екскаватора Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 8
20 8155 Оператор заправних станцій Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
21 8161 Машиніст електростанції пересувної Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
22 8163 Машиніст компресорних установок Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 30
23 5169 Рятувальник-верхолаз Професійно-технічне навчання 30

Загальний ліцензований  обсяг – 868 осіб.

Приміщення і споруди МЦГРШР ДСНС України обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Площа на одного слухача відповідає санітарним нормам і в середньому становить: в навчальних кабінетах від 2,5  до 6 м2.

Всі приміщення власні, використовуються за призначенням.

Наявність навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій відповідає ДСПТО, СП(ПТО) навчальним планам і програмам.

Навчально-виробничий процес організований і здійснюється на власній навчальній базі за денною та змішаною формою навчання (з використанням технологій дистанційного навчання).

Навчання та документообіг ведеться державною мовою відповідно до чинного законодавства.

Головним замовником підготовки кваліфікованих робітників є Державна служба України з надзвичайних ситуацій. МЦГРШР ДСНС України на основі замовлень та договорів також здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств, установ, організацій Харківської області та підприємств інших регіонів України.

Основним джерелом фінансування освітньої діяльності навчального закладу є бюджетне фінансування та кошти отримані від надання освітніх послуг на основі замовлень та договорів з юридичними особами, підприємствами та організаціями  згідно чинного законодавства.

Формування контингенту здобувачів освіти МЦГРШР ДСНС України здійснюється відповідно до планових обсягів держзамовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій та договорів з підприємствами замовниками робітничих кадрів на договірній основі у межах ліцензованого обсягу. Прийом здобувачів освіти здійснюється згідно Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 № 823/23355.

План прийому учнів формується на підставі Наказу ДСНС України на півріччя, який формується заздалегідь керівниками органів і підрозділів цивільного захисту та затверджується Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До МЦГРШР ДСНС України приймаються кандидати на службу в ДСНС України та громадяни, які мають освіту згідно кваліфікаційних вимог професії. Всі слухачі користуються рівними правами. Обмеження допускаються за медичними показниками професійної придатності. Зарахування оформлюється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом Начальника МЦГРШР ДСНС України.

Заявки на проведення професійної підготовки осіб рядового та молодшого начальницького складу розроблені на підставі розрахунків, які подаються  до органу управління рятувальними силами ДСНС України керівниками підрозділів цивільного захисту.

Договори на навчання на договірній основі з підприємствами – замовниками робітничих кадрів здійснюється при наявності ліцензій та існуючої навчально-матеріальної бази в МЦГРШР ДСНС України.

На період навчання слухачам, у разі потреби, надається безкоштовне місце у гуртожитку, що одночасно може розмістити близько 500 осіб. Гуртожиток розташований на адміністративній  території центру.